Obvestilo družbe o Sklepu o vpisu sprememb

datum: 17.07.2017

kategorija: Novice

Obvestilo družbe o Sklepu o vpisu sprememb

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v prilogi objavlja Sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 17.07.2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe
Datum: 17.07.2017

Pripeti dokumenti: Sklep sodišča