datum: 31.08.2017

kategorija: Novice

Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe Tekstina d.d. Ajdovščina

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba Tekstina d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Tekstina d.d. Ajdovščina je na 105. seji NS, dne 30.08.2017 sprejel naslednje sklepe:

Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranim Polletnim poslovnim poročilom družbe Tekstina d.d. za leto 2017.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani www.tekstina.si od dne 30.08.2017 dalje.

Uprava družbe
Datum: 31.08.2017